Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2018

Ảnh LS Vũ Kiên Cường

Ảnh LS Vũ Kiên Cường của bạn Nguyễn Trọng Quang Vinh - K5 chia sẻ trên FB Nguyen Vinh 10 Tháng 10, 2015.

Đây là tấm ảnh mà Nguyễn Quang Vinh, trước khi đi Hungary vào năm 1971, được Vũ Kiên Cường tặng làm kỷ niệm và Nguyễn Quang Vinh đã tặng lại gia đình Cường tấm ảnh này.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét