Thứ Tư, 21 tháng 1, 2009

Mộ gió - HaMeok6Mộ gió


mộ gió của anh Trỗi

Hôm nay ghé Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố, bỗng "gặp" mộ gió của anh Trỗi. Tuy vậy vẫn thắp 1 nén nhang.Đăng lại bài viết của Hà Mèo (đã đăng tại „Blog Bạn Trường Trỗi”: Thứ tư, tháng một 21, 2009)