Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013

Những liệt sỹ là những thày giáo và học sinh trường Trỗi

Ngày này không quên những liệt sỹ là những thày giáo và học sinh của trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi.

Nguồn: Trích Video do HMK6 biên tập.

Được đăng bởi VNQ vào lúc 13:44 Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013 - Blog K8