Thứ Năm, 16 tháng 5, 2019

K6 hành hương tri ân

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2019

Đoàn K6 Thăm viếng Bến sông Thạch Hãn - Thành cổ Quảng Trị

Đoàn K6 Thăm viếng Bến sông Thạch Hãn - Thành cổ Quảng Trị

Tổng hợp

Nguyễn Kim Hồ 17 tháng 4/2019
Hôm nay 17/4/2019 tiếp tục viếng thăm Thành cổ Quảng Trị, Bến sông Thạch Hãn, Địa đạo Vĩnh Mốc, Cột cờ giới tuyến - Cầu Hiền Lương - Những địa danh gắn liền với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.Thành cổ Quảng Trị

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Bạn Trỗi K5, K6 Thăm viếng Hang Tám Cô

"Hành hương tri ân" - Kỉ niệm ngày Thống nhất

Bạn Trỗi K5, K6 Thăm viếng Hang Tám Cô

Tổng hợp
Dâng hương tại Đền Thờ tưởng niệm các Anh Hùng Liệt Sỹ đường 20 - Quyết Thắng và Di tích Lịch sử hang Tám Cô thuộc xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.Đoàn K6