Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2020

Tháng 7 Tri Ân

Tổng hợp • K3 thắp hương LS Cao Quốc Bảo - 26/07/2020 - HN - - Ảnh: Võ Song Yên K3

 • K7 thăm gia đình & thắp hương các Bạn LS của khóa - 26/07/2020 - HN - Thắp hương tưởng nhớ LS Nguyễn Khắc Bình - Ảnh: Hà Quang Vũ K7

 • K7 thăm gia đình & thắp hương các Bạn LS của khóa - 26/07/2020 - HN - Thắp hương tưởng nhớ LS Ngô Tất Thắng - Ảnh: Hà Quang Vũ K7

 • K7 thăm gia đình & thắp hương các Bạn LS của khóa - 26/07/2020 - HN - Thắp hương tưởng nhớ LS Nguyễn Đức Thảo - Ảnh: Hà Quang Vũ K7

 • K7 thăm gia đình & thắp hương các Bạn LS của khóa - 26/07/2020 - HN - Thắp hương tưởng LS Đặng Đình Kỳ - Ảnh: Hà Quang Vũ K7

 • K7 thăm gia đình & thắp hương các Bạn LS của khóa - 26/07/2020 - HN - Thắp hương tưởng nhớ LS Trần Hữu Dân - Ảnh: Hà Quang Vũ K7

 • K7 cùng em gái bạn Thảo viếng mộ bạn LS Nguyễn Đức Thảo - 25/07/2020 - Nghĩa trang liệt sỹ, xã Tân Cương, Tỉnh Thái Nguyên - Chuyến này nhiều bạn đi thắp hương cho Thảo, mong bạn phù hộ độ trì cho các bạn K7 và ace Trỗi - Ảnh: Phạm Tuấn Phan K7

 • K6 thắp hương các liệt sĩ của khóa - 25/07/2020 - HN - Thắp hương cho bạn Nguyễn Mạnh Minh - Ảnh: Nguyễn Thắng Lương (Ngọc) K6

 • K6 thắp hương các liệt sĩ của khóa - 25/07/2020 - HN - Thắp hương cho bạn Võ Nguyên Trọng - Ảnh: Nguyễn Thắng Lương (Ngọc)

 • K6 thắp hương các liệt sĩ của khóa - 25/07/2020 - HN - Thắp hương cho bạn Nguyễn Tiến Quân - Ảnh: Nguyễn Thắng Lương (Ngọc)

 • K5 thăm gia đình và thắp hương tưởng nhớ bạn Liệt sĩ - 23/07/2020 - HN - Thăm và thắp hương tại nhà bạn Liệt sĩ Nguyễn Lâm - Ảnh: Phạm Hồng Phương K5

 • K5 thăm gia đình và thắp hương tưởng nhớ bạn Liệt sĩ - 23/07/2020 - HN - Thăm và thắp hương tại nhà bạn Liệt sĩ Vũ Kiên Cường - Ảnh: Phạm Hồng Phương K6

 • K5 thăm gia đình và thắp hương tưởng nhớ bạn Liệt sĩ - 23/07/2020 - HN - Thăm và thắp hương tại nhà bạn Liệt sĩ Trịnh Thúc Doanh - Ảnh: Phạm Hồng Phương K7

 • K6 Hành hương Tri ân dịp về thăm đất Quảng Miền trung - 11/07/2020 - Quảng Ngãi - Thăm tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng (mẹ Thứ) - Ảnh: Nguyễn Kim Hồ K6

 • K6 Hành hương Tri ân dịp về thăm đất Quảng Miền trung - 11/07/2020 - Quảng Ngãi - Thăm nhà lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng - Ảnh: Nguyễn Kim Hồ K6

 • K6 Hành hương Tri ân dịp về thăm đất Quảng Miền trung - 11/07/2020 - Quảng Ngãi - Thăm cột cờ Tổ Quốc trên đảo Lý Sơn - Ảnh: Nguyễn Kim Hồ K6

 • K6 Hành hương Tri ân dịp về thăm đất Quảng Miền trung - 11/07/2020 - Quảng Ngãi - Thăm nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa trên đảo Lý Sơn - Ảnh: Nguyễn Kim Hồ K6

 • K6 Hành hương Tri ân dịp về thăm đất Quảng Miền trung - 11/07/2020 - Quảng Ngãi - Thăm khu chứng tích Sơn Mỹ, Tịnh Khê, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi - Ảnh: Nguyễn Kim Hồ K6

 • K4 Hành hương Tri ân dịp gặp mặt truyền thống đầu tháng 7/2020 tại Quảng Trị - 02/07/2020 - Quảng Trị - Thăm viếng Mộ Đại tướng - Ảnh: Phạm Mạnh Kiên K4

 • K4 Hành hương Tri ân dịp gặp mặt truyền thống đầu tháng 7/2020 tại Quảng Trị - 02/07/2020 - Quảng Trị - Thăm Cầu Hiền Lương - Ảnh: Phạm Mạnh Kiên K4

 • K4 Hành hương Tri ân dịp gặp mặt truyền thống đầu tháng 7/2020 tại Quảng Trị - 02/07/2020 - Quảng Trị - Thăm Địa Đạo Vịnh Mốc - Ảnh: Phạm Mạnh Kiên K4

 • K4 Hành hương Tri ân dịp gặp mặt truyền thống đầu tháng 7/2020 tại Quảng Trị - 02/07/2020 - Quảng Trị - Thăm viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc Gia Đường 9 - Ảnh: Phạm Mạnh Kiên K4

 • K4 Hành hương Tri ân dịp gặp mặt truyền thống đầu tháng 7/2020 tại Quảng Trị - 02/07/2020 - Quảng Trị - Thăm viếng Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn - Ảnh: Phạm Mạnh Kiên K4

 • K4 Hành hương Tri ân dịp gặp mặt truyền thống đầu tháng 7/2020 tại Quảng Trị - 02/07/2020 - Quảng Trị - Thăm viếng LS Mạnh Minh K6 - Ảnh: Phạm Mạnh Kiên K4

 • K4 Hành hương Tri ân dịp gặp mặt truyền thống đầu tháng 7/2020 tại Quảng Trị - 02/07/2020 - Quảng Trị - Thăm viếng Thành cổ Quảng Trị - Ảnh: Phạm Mạnh Kiên K4
Thăm viếng LS Trường Trỗi


K3 thắp hương LS Cao Quốc Bảo


BLL phía Bắc cùng đại diện K7 thăm gia đình & thắp hương các Bạn LS của khóa

Thắp hương tưởng nhớ LS Nguyễn Khắc Bình


Thắp hương tưởng nhớ LS Ngô Tất Thắng


Thắp hương tưởng nhớ LS Nguyễn Đức Thảo


Thắp hương tưởng LS Đặng Đình Kỳ


Thắp hương tưởng nhớ LS Trần Hữu Dân


K7 cùng em gái bạn Thảo viếng mộ bạn Liệt Sỹ Nguyễn Đức Thảo


Ban LL K6 MB thắp hương các liệt sĩ của khóa

Thắp hương cho bạn Nguyễn Mạnh Minh


Thắp hương cho bạn Võ Nguyên Trọng


Thắp hương cho bạn Nguyễn Tiến Quân


BLL K5 HN thăm gia đình và thắp hương tưởng nhớ bạn Liệt sĩ

Thăm và thắp hương tại nhà bạn Liệt sĩ Nguyễn Lâm


Thăm và thắp hương tại nhà bạn Liệt sĩ Vũ Kiên Cường


Thăm và thắp hương tại nhà bạn Liệt sĩ Trịnh Thúc Doanh


K4 thăm NTLS Trường Sơn, LS Mạnh Minh K6Hành hương Tri ân


K6 Hành hương Tri ân dịp về thăm đất Quảng Miền trung

Thăm tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng (mẹ Thứ)


Thăm nhà lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng


Thăm cột cờ Tổ Quốc trên đảo Lý Sơn


Thăm nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa trên đảo Lý Sơn


Thăm khu chứng tích Sơn Mỹ, Tịnh Khê, Sơn Tịnh, Quảng NgãiK4 Hành hương Tri ân dịp gặp mặt truyền thống đầu tháng 7/2020 tại Quảng Trị

Thăm viếng Mộ Đại tướng


Thăm Cầu Hiền Lương


Thăm Địa Đạo Vịnh Mốc


Thăm viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc Gia Đường 9


Thăm viếng Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn


Thăm viếng Thành cổ Quảng Trị


Nguồn: -
0 nhận xét:

Đăng nhận xét