Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2022

Phục chế hình ảnh Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi

Phục chế hình ảnh
Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi

Thơ: Lê Nhân Liên
Phục chế ảnh: Phúc Lê


Phục chế hình ảnh Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi
với thần thái tuyệt vời.

TƯỞNG NHỚ LIỆT SĨ NGUYỄN VĂN TRỖI

Tôi viết bài thơ mặc niệm anh
Ngày này năm ấy giữa Sài thành
Anh hiến tuổi xuân cho Tổ quốc
Đem đổi thịt xương lấy hòa bình

Cả nước nhớ tên người liệt sĩ
Đã gây nên chấn động địa cầu
Máu của anh, của người đồng chí
Viết tiếp vào trang sử đời sau.

Thơ: Lê Nhân Liên
Phục chế ảnh: Phúc Lê
Nguồn: FB Yêu dân tộc Việt Nam - Th3 01/11/2022.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét