Liệt sĩ Nguyễn Văn Phố - GVLiệt sĩ Nguyễn Văn Phố
Thầy giáo, Cán bộ quản lí.
Chưa có thông tin LS và gia đình ❀ ❀ ❀ ❀


Mời xem bài viết:
  1. "Biết thằng nào, tao cho một cái đá giầy..." - HữuThành.Nguyễn, 19/11/2009, Blog "Bạn Trường Trỗi".
  2. DANH SÁCH ANH HÙNG, LIỆT SỸ - SRTKL3: 993-999
  3. 9 - Danh sách các Anh hùng, Liệt sĩ - Ban biên tập, SRTKL2: 45-51
  4. Tưởng nhớ 31 thầy, bạn của chúng ta đã hy sinh - FB Tran Kienquoc, 28 Tháng 7 2015.


C8 (k4), 1966, An Mỹ, Đại Từ(?)C8 (k4), 1966, An Mỹ, Đại Từ(?)
Ảnh do Văn Tuấn cung cấp.
http://bantroi.blogspot.hu/2008/09/ng-li-nh-c.html
Hàng ngồi từ trái sang có phải:

Huỳnh Hữu Dũng, (không nhận ra), Vũ Anh Dũng, Mai Phong, Khắc Cường, Hữu Thành (ha ha, có kém gì anh Chí), Hà Huy Dũng, Lê Quốc Anh, Cao Sơn Hải, (không nhận ra), Bùi Đăng Trường, Vũ Chí Dũng (hay PM.Kiên?), LT.Tâm.

Hàng đứng từ trái sang:

(không nhận ra), P.Hùng Thanh (bọ), Trần Quốc Bình, Trần Thế Nam, Tôn Gia Quý, (ba người không nhận ra), Tạ Vũ Trụ, (không nhận ra), Hùng Linh, Chí Quang, thầy Phố và Châu Nguyên.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét