Thứ Ba, 21 tháng 8, 2018

Bạn Trỗi thắp hương mộ LS Nguyễn Khắc Bình

Bạn Trỗi thắp hương mộ LS Nguyễn Khắc Bình

Được biết LS Nguyễn Khắc Bình, k7 Trỗi, đã được đưa về nằm tại NTLS xã Cảnh Dương quê nhà, anh Tu Ngu đã nhân có việc thường làm tại đây đã tới thắp hương, thay mặt bạn Trỗi. Vậy lại thêm một "địa chỉ Trỗi" được đánh dấu trên bản đồ. (Ảnh do bà Hoang Binh Dan chụp)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét