Thứ Ba, 21 tháng 8, 2018

Giỗ lần thứ 46 AHLS Huỳnh Kim Trung

Giỗ lần thứ 46
AHLS Huỳnh Kim Trung


Hôm nay ngày giỗ lần thứ 46 của anh, Huỳnh Kim Trung (1952 - 1972), các bạn K5 NVT và TTQĐ 1A HVT lại về thăm ba Trương, viếng và cùng nhắc nhiều kỷ niệm về anh.

Kỷ niệm 46 năm ngày AHLS Huỳnh Kim Trung K5 Trỗi hy sinh


Kỷ niệm 46 năm ngày AHLS Huỳnh Kim Trung K5 Trỗi hy sinh.
Cầu mong bạn mình ở nơi xa phù hộ cho gđ và bạn bè.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét