Thứ Hai, 22 tháng 7, 2019

Tháng bảy về nhớ Kim Trung

Kỷ niệm 72 năm ngày Thương Binh, Liệt Sỹ 27/07/2019

Tháng bảy về nhớ Kim Trung

Nguyễn Chỉnh Huấn - K5


Tội nghiệp nó Anh Hùng mà hổng có mỹ nhân, giấy kêu đi học hàng hải Ba Lan thảy gió cuốn...
Mấy năm trước, năm nào tụi tao cũng tới thăm mày một đôi lần, năm nay tứ tán mà bóng chiều dường trĩu nặng chân, hiểu cho tụi tao nghe...
Nguồn: FB Huan Chinh - 22/07/2019 12:24

0 nhận xét:

Đăng nhận xét