Thứ Hai, 24 tháng 7, 2017

Tưởng nhớ đến các bạn liệt sỹ K7

Trang Tong Ngoc 24 Tháng 7 lúc 19:30 ·
Tưởng nhớ đến các bạn liệt sỹ K7 trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi, nhân ngày TBLS 27/7/2017, BLL K7 đã đến thắp hương các bạn Thảo, Kỳ, Hữu Dân và Tất Thắng, và gặp gỡ hai bạn là thương binh của khoá. Ngày mai đại diện K7 sẽ đi Nam Định thăm gia đình và thắp hương bạn Lợi.


BLL K7 cũng đã đến thắp hương Ls Nguyễn Khắc Bình
https://www.facebook.com/groups/483726128373387/permalink/1466768946735762/?comment_id=1466773676735289
BLL K7 thắp hương các bạn LS - 24/07/2017.0 nhận xét:

Đăng nhận xét