Thứ Hai, 13 tháng 11, 2017

VIẾT VỀ NGUYỄN VĂN NGỌC, BÁC NGUYỄN CHÍ ĐIỀM TƯ LỆNH ĐẶC CÔNG - HAI CHA CON NẰM CẠNH NHAU CÙNG NGHĨA TRANG!

NGỌC - TÔI - TÔ HOÀNH cùng đơn vị pháo phòng không 57mm. Ngày Mỹ ngừng ném bom khu 3, qua tết mậu Thân 1968, chúng tôi hành quân vào khu 4 bảo vệ thành Vinh, Bến Thủy.
Ngày Ngọc hi sinh 10 giờ sáng 10/10/1968 có 13 lính và một cô dân quân vào tiếp trã nước, số anh em bị thương vào viện chết hỏi trung đoàn không nói. Ngày đi B có lại nghĩa trang Vinh, tôi & Hoành lấy nắm đất về cho mẹ Ngọc, hồi đó liệt sỹ 7-10 năm mới báo tử, chỉ một tháng chúng tôi báo cho mẹ Ngọc biết, còn viết thơ báo về trường cho bạn bè, thầy cô biết, Họp thơ [20--12 Quế Lâm Trung Quốc]
Sau hòa bình vài năm tôi và Hoành có ra tìm, họ nói chuyển về nghĩa trang Đức Thọ rồi, tôi nhớ mẹ Ngọc quê Nam Đàn Nghệ An mà...? tôi vẫn ra vài lần tìm ko hiệu quả và có lập bàn thờ cúng đúng giờ anh em hi sinh cùng Trần Sũng và Thúc Minh giúp đở rất nhiệt tình, vì sau nầy nhà, đường chằng chịt, củng may có thằng chăn bò hồi ấy mới 12-13 tuổi chỉ đúng nơi trận địa củ, nay hắn già đầu bạc trắng.
Lần nầy ra, nhờ Sủng + Thúc Minh đưa qua nghĩa trang Đức Thọ tìm Ngọc, gặp ông quản trang chỉ Ngọc và bác Điềm hai bố con nằm cạnh nhau. Tôi hỏi gần mấy trăm mộ bác nhớ hét tên LS không? bác nói nhớ chứ, nhớ để chỉ thân nhân tìm cho dể. Bác nói LS đây đa số là lính pháo và lái xe Trường Sơn, các anh chết trẻ linh thiêng lắm, nhiều người các nơi về xin cúng vái xin làm ăn v.v...

Nhửng kỹ niêm buồn vui sau 49 năm giờ vẫn chưa phai chỉ tiếc Ngọc hi sinh khi chỉ còn 20 ngày là Mỹ ký ngừng đánh ném BOM hoàn toàn miền Bắc, cả trăm trận không chết trận cuối cùng lại hi sinh. Âu cũng là số trời cả.
CHẾT
Dù sợ chết đố ai thoát được
Định nghĩa chung cho kiếp làm người
Đếm cái chết muông ngàn cái chết
Chết thế nào cho khỏi ô danh
Chết ốm đau là cái chết thường tình
Già mà chết ấy là đời phãi chết
Chết vì tình là cái đời mạc kiếp
Chết vì dân vì nước..!
Ôi cái chết thiêng liên cao cả
chết một gây thôi tiếng muôn ngàn thủa
Chết thế nầy thiên hạ phải nghiêng mình...
Tấn Mỷ 10h - 9/11/2017


FB My Tan - BẠN NVT 9 Tháng 11 lúc 13:15

0 nhận xét:

Đăng nhận xét