In Memoriam - Danh sách các Anh hùng, Liệt sĩ


Anh hùng Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi
01/02/1940 - 15/10/1964Nguyễn Đăng Đạo
GV
? - ?
?
Nguyễn Văn Phố
GV
? - ?
?


Nguyễn Lâm Duy
K4
? -
30/8/1966
Đại Từ
Nguyễn Mạnh Dũng
K6
1952 -
14/02/1968
Cầu Đuống
Nguyễn Văn Ngọc
K4
? -
10/10/1968
Tp Vinh
Phạm Văn Hạo
K5
1953 -
28/6/1971
Campuchia
Vũ Chí Dũng
K4
1952 -
6/12/1971
Tây Nguyên
Nguyễn Mạnh Minh
K6
20/8/1953 -
25/3/1972
Nam LàoVõ Dũng
K5
1951 -
21/4/1972
Rạch Giá

Lại Xuân Lợi
K7
? -
2/5/1972
Quảng Bình

Đỗ Khắc Tiến
K6
1952 -
2/6/1972
Tây Nguyên


Võ Nguyên Trọng
K6
1954 -
18/8/1972
Kiên Giang

Vũ Kiên Cường
K5
1953 -
28/7/1972
Quảng Trị
AHLS
Huỳnh Kim Trung
K5
16/3/1952 -
20/8/1972
Quảng Bình


Liệt sĩ Bùi Hữu Thích - K1
Bùi Hữu Thích
K1
1947 -
22/8/1972
Quảng Trị
Đặng Bá Linh
K6
9/3/1953 -
26/8/1972
Quảng Trị
Trần Hữu Dân
K7
1955 -
28/8/1972
Quảng Trị
Nguyễn Lâm
K5
1953 -
5/9/1972
Quảng Trị
Trịnh Thúc Doanh
K5
30/1/1953 -
16/9/1972
Quảng Trị
Y Hòa
K7
1954 -
16/10/1972
Quảng Trị


Nguyễn Khắc Bình
K7
31/12/1954 -
16/1/1973
Quảng Trị
Chu Tấn Quang
K6
20/2/1952 -
29/12/1973
Quảng Đức
Bùi Thọ Tuyến
K8
1955 -
23/3/1974
Đồng Nai

Lê Minh Tân
K3
1950 -
1/4/1974
Tây Nguyên
Đặng Đình Kỳ
K7
? -
14/9/1974
Thừa Thiên
Nguyễn Văn Ơn
K4
1952 -
28/6/1975
Bình Dương


Liệt sĩ Cao Quốc Bảo
Cao Quốc Bảo
K3
1950 -
5/7/1975
Huế
Nguyễn Đức Thảo
K7
? -
28/4/1978
Tây Ninh
Ngô Tất Thắng
K7
1956 -
1/1/1979
Campuchia
Nguyễn Tiến Quân
K6
1953 -
18/2/1979
Lạng Sơn
Ngô Ngời
K3
1947 -
11/7/1979
biên giới Tây Nam

0 nhận xét:

Đăng nhận xét