Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2008

51 - Đêm trăng Trường Sơn - Thầy giáo Nguyễn Phong, SRTKL2: 220-221

Thầy giáo NGUYỄN PHONGĐêm trăng Trường Sơn


Thầy giáo NGUYỄN PHONG

 
Rừng Trường Sơn hai đứa từng mắc võng
Nằm bên nhau trò chuyện suốt đêm thâu
Ánh trăng sáng lọt qua khe tán lá
“O-vê mười”1 thường bay lượn trên đầu
Thả pháo sáng để tìm quân ta đấy
Nhưng rừng già che chở, chúng thấy đâu.

Mê mải chuyện sau này, ngày giải phóng
Về quê hương cấy lúa với trồng mầu
Đất trung du quê mình nay đẹp lắm
Những đêm trăng hai đứa lại cùng nhau

Nam nữ hai bờ ao thi hát ví
Và tình yêu sẽ đến một lần nào
Vui kể mãi chuyện đời thường xóm ngõ
Hãy còn dài để lại các đêm sau
Ít ngày nữa sẽ cùng nhau vào trận
Hai đứa mình cùng có quyết tâm cao.

Nhưng bom rải thảm bạn không còn
Chuyện quê hương bỏ dở mất rồi sao?
Bạn nằm lại trên Trường Sơn hùng vĩ
Cùng đồng đội, tôi đi tiếp vào sâu.

Trận cuối cùng tiến vào Dinh Độc Lập
Khắp Sài Gòn phấp phới những cờ sao
Tôi lại nhớ hai đứa mình đêm ấy
Chuyện quê hương sau giải phóng… ngày nào.


Sài Gòn 1976
N.P

1.  OV-10, máy bay trinh sát của Mỹ, chuyên mò mẫm phát hiện các đơn vị của ta.1 nhận xét: