Thứ Năm, 2 tháng 1, 2020

Hành hương tri ân 2018-2019

Tổng hợp • K2 về thăm quê Anh Trỗi - 01/08/2019 - tại làng Thanh Quýt, xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, Quảng Nam - - Ảnh: Nguyễn Nam Khánh K2

 • K2 về thăm quê Anh Trỗi - 01/08/2019 - tại nhà tưởng niệm và nhà thân sinh của AHLS Nguyễn Văn Trỗi. - - Ảnh: Nguyễn Nam Khánh K3

 • K8 Dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ Đường 20 - Quyết Thắng - Hang Tám Cô tại xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình - 29/6/2019 - tại Phù Điêu kể về Sự Hy sinh Anh hùng của các Cô Gái TNXH. - - Ảnh: Hoàng Minh Long K8

 • K8 Dâng hương, Viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - 28/6/2020 - tại Vũng Chùa - Đảo Yến. - - Ảnh: Hoàng Minh Long K8

 • Bạn Trỗi K5, K6 Thăm viếng Mộ Đại tướng - 16/4/2019 - tại Vũng Chùa - Đảo Yến. - - Ảnh: Nguyễn Kim Hồ

 • Bạn Trỗi K5, K6 Thăm viếng Mộ Đại tướng - 16/4/2019 - tại Vũng Chùa - Đảo Yến. - - Ảnh: Phạm Hồng Phương

 • Đoàn Bạn Trỗi K5 thăm Khu đài tưởng niệm Bến phà Gianh nơi AHLS Huỳnh Kim Trung hy sinh 20/8/1972 - 16/4/2019 - - - Ảnh: Ngô Thế Vinh

 • Bạn Trỗi K5, K6 Thăm viếng Hang Tám Cô - 17/4/2019 - Đoàn K5 tại Phù Điêu kể về Sự Hy sinh Anh hùng của các Cô Gái TNXH. - - Ảnh: Ngô Thế Vinh

 • Bạn Trỗi K5, K6 Thăm viếng Hang Tám Cô - 16/4/2019 - Đoàn K6 Dâng hương tại Đền Thờ tưởng niệm các Anh Hùng Liệt Sỹ đường 20 - Quyết Thắng và Di tích Lịch sử hang Tám Cô thuộc xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình - - Ảnh: Sử Thanh Bình

 • Đoàn K6 thăm viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc Gia Đường 9 - 16/4/2019 - tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc Gia Đường 9 - - Ảnh: Phạm Hoàng Hưng

 • Đoàn K6 viếng bạn LS Nguyễn Mạnh Minh tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn - 16/4/2019 - tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn - - Ảnh: Phạm Hoàng Hưng

 • Đoàn K6 Thăm viếng Bến sông Thạch Hãn - Thành cổ Quảng Trị - 17/4/2019 - tại Bến sông Thạch Hãn - - Ảnh: Sử Thanh Bình

 • Đoàn K6 Thăm viếng Bến sông Thạch Hãn - Thành cổ Quảng Trị - 17/4/2019 - tại Thành cổ Quảng Trị - - Ảnh: Lưu Minh Sơn

 • Đoàn K6 thăm Cầu Hiền Lương - 17/4/2019 - tại Cầu Hiền Lương - - Ảnh: Anh Minh

 • Đoàn K6 thăm Địa Đạo Vịnh Mốc - 17/4/2019 - tại Địa Đạo Vịnh Mốc - - Ảnh: Nguyễn Kim Hồ

 • Đoàn K6 thăm Địa Đạo Vịnh Mốc - 17/4/2019 - tại Địa Đạo Vịnh Mốc - - Ảnh: Võ Kim Dung

 • K6 Hành hương tri ân, thăm đảo Cồn Cỏ 18-19/4/2019 - 18-19/4/2019 - tại Cổng chào đảo Cồn Cỏ - - Ảnh: Vũ Điện Biên

 • K6 Hành hương tri ân, thăm đảo Cồn Cỏ 18-19/4/2020 - 18-19/4/2019 - tại Cột Cờ trên đảo Cồn Cỏ - - Ảnh: Trần Vinh Quang

 • K6 Hành hương tri ân, thăm đảo Cồn Cỏ 18-19/4/2021 - 18-19/4/2019 - tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ đảo Cồn Cỏ - - Ảnh: Vũ Điện Biên

 • Đoàn K2 viếng Anh Trỗi tại NTLS TPHCM - 01/8/2018 - tại NTLS TPHCM - - Ảnh: Trần Kiến Quốc

K2 về thăm quê Anh Trỗi

(làng Thanh Quýt, xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) - 01/8/2019
tại nhà thân sinh ...
... và nhà tưởng niệm của AHLS Nguyễn Văn Trỗi. Ảnh Nguyễn Nam Khánh K2
K8 Thăm viếng Hang Tám Cô

29/6/2019: Dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ Đường 20 - Quyết Thắng & Hang Tám Cô tại xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình
Phù Điêu kể về Sự Hy sinh Anh hùng của các Cô Gái TNXH. Ảnh Hoàng Minh Long

K8 viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

28/6/2019
Dâng hương, Viếng mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến
Ảnh Hoàng Minh LongBạn Trỗi K5, K6 Thăm viếng Mộ Đại tướng

- Sáng 16/4/2019 tại Vũng Chùa - Đảo Yến
Ảnh Nguyễn Kim Hồ

Ảnh Phạm Hồng PhươngĐoàn Bạn Trỗi K5 thăm Khu đài tưởng niệm Bến phà Gianh nơi AHLS Huỳnh Kim Trung hy sinh 20/8/1972

- Sáng 16/4/2019
Ảnh Ngô Thế VinhBạn Trỗi K5, K6 Thăm viếng Hang Tám Cô


17/4/2019 Đoàn K5 tại Phù Điêu kể về Sự Hy sinh Anh hùng của các Cô Gái TNXH. Ảnh Ngô Thế Vinh

16/4/2019 Đoàn K6 Dâng hương tại Đền Thờ tưởng niệm các Anh Hùng Liệt Sỹ đường 20 - Quyết Thắng và Di tích Lịch sử hang Tám Cô thuộc xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ảnh Sử Thanh BìnhĐoàn K6 thăm viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc Gia Đường 9

- Sáng 16/4/2019
Ảnh Phạm Hoàng HưngĐoàn K6 viếng bạn LS Nguyễn Mạnh Minh tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn

- Sáng 16/4/2019
Ảnh Phạm Hoàng HưngĐoàn K6 Thăm viếng Bến sông Thạch Hãn - Thành cổ Quảng Trị

- 17/4/2019
Ảnh Sử Thanh Bình

Ảnh Lưu Minh Sơn
Ảnh Lưu Minh SơnĐoàn K6 thăm Cầu Hiền Lương

- 17 và 19/4/2019
Ảnh Anh MinhĐoàn K6 thăm Địa Đạo Vịnh Mốc

- 17 và 19/4/2019
Ảnh Nguyễn Kim Hồ
Ảnh Võ Kim DungK6 Hành hương tri ân, thăm đảo Cồn Cỏ 18-19/4/2019


Cổng chào Cồn Cỏ - Ảnh Vũ Điện Biên
Cột Cờ trên đảo - Ảnh Trần Vinh Quang
Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ đảo Cồn Cỏ - Ảnh Vũ Điện BiênĐoàn K2 viếng Anh Trỗi tại NTLS TPHCM

- 01/8/2018
Ảnh Trần Kiến Quốc

Nguồn: -


0 nhận xét:

Đăng nhận xét