Thứ Ba, 31 tháng 7, 2018

Thư của Khắc Bình


Hồ Bàng>>BẠN NVT 01/8/2018 11:56

Xin gửi đến các anh chị Thiếu sinh quân và Ban biên tập tài liệu của trường một số thư mà gia đình liệt sĩ Khắc Bình gửi đến. Mong rằng những tài liệu này sẽ góp phần làm phong phú thêm các kỷ vật của trường ta. Tài liệu bao gồm:
a) Thư của Khắc Bình ngày học trường NVTrỗi (2 thư)
b) Thư của Khắc Bình những ngày quân ngũ (3 thư)


Để xem ở độ phóng đại lớn, xin nhấp chuột vào thư cần đọc.


Thư Quế Lâm 06/01/1967
Thư Quế Lâm 21/01/1967Thư Vĩnh Thanh 06/9/1972

Thư Vĩnh Tân 23/9/1972

Thư Quảng Trị 22/12/1972


        Bạn hy sinh ngày 16/01/1973!0 nhận xét:

Đăng nhận xét