Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2022

Bạn Trỗi K6 và K7 thăm Mạnh Minh

Bạn Trỗi K6 và K7
thăm Mạnh Minh

Chien Dinh Phan

Hai bạn Trỗi k.6 và k.7 thăm Mạnh Minh (Trỗi k.6) tại Nghĩa trang Trường Sơn đầu tháng 5/ 2022. (cả 3 ông đều từng là cư dân Quân khu Nam Đồng).
Mạnh Minh khi đang là Thiếu sinh quân trường Nguyễn Văn Trỗi.

Cùng với Quang Dũng (k.6) bên mộ bạn Mạnh Minh.

Cháu Hoài Thương, cán bộ BQL Nghĩa trang Trường Sơn, người được Quang Dũng gửi gắm chăm sóc mộ Mạnh Minh nhiều năm nay.

Nhớ Bạn!

Nguồn: FB Chien Dinh Phan - 21/05/2022

0 nhận xét:

Đăng nhận xét