Thứ Sáu, 24 tháng 11, 2017

VC Bachai Viếng bạn LS Nguyễn Văn Ngọc

Trần Quốc Sủng 24 Tháng 11 lúc 21:13
Bạn về xứ Nghệ-Tĩnh thắm tình BANTROI (Vui cùng bạn sống. Viếng bạn & bố bạn đã hy sinh). Chúc vợ chồng bạn thượng lộ bình an và vui vẻ tiếp mọi nơi ban đến.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét