Thứ Hai, 7 tháng 8, 2017

Lưu bút của Vũ Kiên Cường

Nguyễn Quang Vinh với nhóm: Bạn Trỗi K5 - 30 Tháng 7/2017 lúc 16:36 ·
Trong cuốn lưu bút của thày Xuyên B trưởng của K5 và K8 còn lưu bút của: Võ Dũng (trang 8), Vũ Kiên Cường (trang 11), Văn Huấn (trang 25) và...v..v..

Tran Kienquoc 31 Tháng 7 lúc 8:21
Lưu bút của Ls Vũ Kiên Cường k5
Cường viết:
"... Thầy ạ! Có những lúc thầy góp ý cho em vì muốn em trở thành người tốt. Nhưng lúc ấy lòng tự ái của em đã làm cho em cáu giận và có khi còn giận thầy...
Và em cũng hứa với thầy là phấn đấu liên tục để trở thành người tốt!"
.Xem:
Lưu bút - Thầy Xuyên.pdf


0 nhận xét:

Đăng nhận xét