Thứ Hai, 7 tháng 8, 2017

Lưu bút của Võ Dũng

Nguyễn Quang Vinh với nhóm: Bạn Trỗi K5 - 30 Tháng 7/2017 lúc 16:36 ·
Trong cuốn lưu bút của thày Xuyên B trưởng của K5 và K8 còn lưu bút của: Võ Dũng (trang 8), Vũ Kiên Cường (trang 11), Văn Huấn (trang 25) và...v..v..

Tran Kienquoc với nhóm: Bạn Trỗi K5 - 31 Tháng 7/2017 lúc 6:24
Võ Dũng lưu bút cho thầy Xuyên
Bạn rất quý thầy và rất hài hước khi gửi lại thầy lưu bút:
Gần nhau thì thấy bình thường
Xa nhau thì thấy tình thương dạt dào
Hay đã chúc thầy:
- Ăn không ngon, ngủ không yên,
- Ngày ốm 2 lần trưa và tối.
Bạn kí tên Võ Văn Dũng (tức Võ Trường Chiến)


Xem:
Lưu bút - Thầy Xuyên.pdf


0 nhận xét:

Đăng nhận xét