Thứ Tư, 30 tháng 11, 2022

HÃY NHỚ LẤY LỜI TÔI - AHLS NGUYỄN VĂN TRỖI

HÃY NHỚ LẤY LỜI TÔI - AHLS NGUYỄN VĂN TRỖI

NGHE KỂ CHUYỆN HAY ​
Chỉ sống có 24 năm và vẻn vẹn có 9 phút trên pháp trường nhưng Nguyễn Văn Trỗi đã đi vào lịch sử kháng chiến chống xâm lược của nước ta như một biểu tượng của lòng quả cảm và khí phách anh hùng, là tấm gương sáng cho các thế hệ thanh niên học tập về lòng yêu nước, khát vọng độc lập tự do - những tố chất rất cần cho sự dấn thân của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Ở bất cứ thời đại nào.

Nguyễn Văn Trỗi - Hãy nhớ lấy lời tôi
“Có những phút làm nên lịch sử
Có cái chết hóa thành bất tử
Có những lời hơn mọi bài ca
Có con người như chân lý sinh ra...”
(Tố Hữu)

Nguồn: youtube - NGHE KỂ CHUYỆN HAY

0 nhận xét:

Đăng nhận xét