Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2022

Tưởng nhớ Mạnh Minh: 50 NĂM NGÀY BẠN HY SINH

50 NĂM NGÀY BẠN HY SINH

Tưởng nhớ Mạnh Minh

Dung Nguyen
Ngày giỗ Mạnh Minh, Bạn Trỗi xin gửi nén nhang tưởng nhớ Bạn và các Thầy giáo, các bạn Trỗi đã mãi đi xa vì dân tộc.

Nguồn: Dung Nguyen - 25 tháng 3/2022

0 nhận xét:

Đăng nhận xét