Thứ Tư, 28 tháng 8, 2019

Giỗ Linh cố 28 tháng 8/2019

Giỗ Linh cố 28 tháng 8/2019

Ảnh Ngô Sơn, Toàn Thắng
Gia đình làm giỗ Linh cố vào ngày 28/8 hàng năm, nên sẽ sửa lại ngày bạn hy sinh là 28/8/1972. Năm nay có bạn Ngô Sơn từ HN vào, đã thay mặt các bạn tiểu khu Trần Quốc Toản thắp hương. Cảm ơn bạn!

Nguồn: FB -

0 nhận xét:

Đăng nhận xét