Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Thăm Mạnh Minh ở NT Trường sơn, tri ân Liệt sỹ

Kỷ niệm 72 năm ngày Thương Binh, Liệt Sỹ 27/07/2019

Thăm Mạnh Minh ở NT Trường sơn, tri ân Liệt sỹ

Quang Dũng
Một ngày tháng 7 về thăm Mạnh Minh ở NT Trường sơn, nhớ bạn.
Tháng 7 xin gửi nhành hoa đến các liệt sĩ nằm lại dòng Thạch hãn.
Dung Nguyen: ...có dịp bạn về đền thờ Liệt sĩ bờ bắc Thạch hãn, mình cùng CBVC cơ quan và Tỉnh xây dựng, nơi xuất quân của những người lính qua sông vào Thành cổ.
Nguồn: FB Dung Nguyen - 15 tháng 7/2019

0 nhận xét:

Đăng nhận xét