Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Bạn Trỗi K5, K6 Thăm viếng Hang Tám Cô

"Hành hương tri ân" - Kỉ niệm ngày Thống nhất

Bạn Trỗi K5, K6 Thăm viếng Hang Tám Cô

Tổng hợp
Dâng hương tại Đền Thờ tưởng niệm các Anh Hùng Liệt Sỹ đường 20 - Quyết Thắng và Di tích Lịch sử hang Tám Cô thuộc xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.Đoàn K6

Nguồn:
  1. Sử Bình 20 tháng 4/2019, Tạm biệt...
  2. Son Luu Minh 16 tháng 4/2019, Hang Tám cô.


Đoàn K5
 0 nhận xét:

Đăng nhận xét