Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

Thông tin về Ls Nguyễn Khắc Bình k7


Như đã hứa hồi tháng 11/2016, Đoàn Bình K7

Đoàn Bình - K7

0
1955
0
mb 0936.366869 - nr043.7332307 - cq --T5-79 BC Thông tin---HN-VN
- - -
- ACE:

1972

18/01/2017

tìm được và vừa gửi cho chúng tôi 2 tấm ảnh của Ls Nguyễn Khắc Bình k7.
Xin cảm ơn Đoàn Bình

Đoàn Bình - K7

0
1955
0
mb 0936.366869 - nr043.7332307 - cq --T5-79 BC Thông tin---HN-VN
- - -
- ACE:

1972

18/01/2017

!
Bạn còn hứa sẽ kết nối với gia đình để cấp thêm nhiều thông tin về Ls

FB Tran Kienquoc‎ > đến BẠN NVT, 19 Tháng 1/2017 lúc 12:27

0 nhận xét:

Đăng nhận xét