Thứ Năm, 25 tháng 9, 2014

Sống Như Anh - Trần Đình Vân

Đọc Truyện Đêm Khuya - Sách Nói Hay - Audio Book


Nghe đọc truyện online


Người đọc: Trung Nghị

Xuất bản 19 thg 11, 2016
Thư viện sách nói dành cho người mù

Giới thiệu về nội dung

Sống Như Anh
Văn Chương Một Thời Để Nhớ:

Con người Nguyễn Văn Trỗi luôn luôn có thái độ anh hùng, bình tĩnh và cũng rất thông minh trong mọi trường hợp phải đối phó với những thủ đoạn tàn ác cũng như lừa bịp mua chuộc của kẻ thù. Con người đó luôn luôn biểu lộ một phẩm chất đặc biệt, rất vững vàng, không một lúc nào, cũng không một câu nói nào tỏ ra là người công nhân dũng cảm đó cảm thấy mình đứng thấp hơn kẻ địch, cảm thấy mình bị lỗi lầm, cảm thấy mình có gì hồi tiếc trong cuộc đời chiến đấu của mình. Ngay cả những lúc bị tra tấn, bị đè xuống đất, bị điện giật lăn ra, ngay cả những lúc chân anh bị thương tật không đứng vững nữa, con người đó, trước mắt kẻ địch, lúc nào cũng giữ được một tư thế rất hiên ngang.

Nếu chỉ kể riêng về anh Trỗi thôi quyển sách cũng đủ đẹp, bởi vì nó rất thực, nó cho chúng ta hiểu được con người ấy đã sống, suy nghĩ và hành động như thế nào đối với kẻ địch, yêu thương như thế nào đối với đồng chí mình, giai cấp mình. Nhưng quyển truyện không chỉ nói về anh. Chúng ta mong tìm thấy trong truyện này không phải chỉ là con người, chỉ là câu chuyện về một con người; một cá nhân, dù cho cá nhân đó anh dũng đến mức nào, đẹp đẽ đến mức nào. Điều chúng ta muốn biết nhiều hơn là cái gì đã tạo ra con người ấy. Nếu nói về một con người, chúng ta muốn hiểu con người đó sống và suy nghĩ như thế nào đã đành, chúng ta lại muốn hiểu con người ấy tìm thấy sức mạnh của mình ở chỗ nào, và đây mới là điều quan trọng hơn cả. Chúng ta muốn hiểu tập thể anh hùng nào đã đẻ ra những cá nhân anh hùng. Thật ra, không bao giờ chúng ta hiểu được một con người thật là anh hùng nếu chỉ biết riêng người đó. Người anh hùng, người anh hùng mới của thời đại chúng ta chỉ có thể có trong những tập thể vĩ đại. Bởi vì chủ nghĩa anh hùng của chúng ta là chủ nghĩa anh hùng cách mạng, chủ nghĩa anh hùng quần chúng. Và cũng chỉ có chủ nghĩa anh hùng đó mới có giá trị lớn, có sức chiến đấu, có sức chiến thắng mạnh mẽ. Cuộc đấu tranh cách mạng của chúng ta là sự nghiệp của quần chúng, sự nghiệp ấy đầy đau thương, hy sinh gian khổ nhưng nhất định thắng và thực tế là đang thắng. Cho nên chúng ta muốn tìm thấy hình dáng những con người quần chúng trong thực tế đang chiến thắng và nhất định chiến thắng...

"Sống như anh" thật là một thiên anh hùng ca lớn, một bài ca lớn của dân tộc ta, của đồng bào miền Nam, trong thời đại hiện nay, thời đại cách mạng chống chủ nghĩa đế quốc, đặc biệt là chống đế quốc Mỹ. Nó sẽ góp phần không nhỏ cắt nghĩa thêm cho chúng ta và cắt nghĩa thêm cho những ai chưa hiểu vì sao chúng ta dám đánh và có thể đánh thắng đế quốc Mỹ, như chúng ta đã giành được thắng lợi hiện nay.

Tác phẩm "Sống như Anh" được xuất bản sang tiếng Tây Ban Nha

0 nhận xét:

Đăng nhận xét