Thứ Năm, 26 tháng 7, 2012

40 năm các anh, các bạn hi sinh!


40 năm các anh, các bạn hi sinh!

TTh


Trường ta có 13 liệt sĩ hi sinh năm 1972, hơn nửa tại Quảng Trị.
Kỷ niệm 27/7 năm nay, xin được thắp nén hương tưởng nhớ 40 năm các anh, các bạn hi sinh! 
LS Nguyễn Mạnh Minh K6
HS: 25/3/1972
Quân khu 4 (Quảng Bình?).LS Võ Dũng K5
HS: 21/4/1972
Rạch Giá, Khu 9
LS Lại Xuân Lợi K7
HS: 2/5/1972
Hà Tĩnh, Quảng Bình
LS Đỗ Khắc Tiến K6
HS: 02/06/1972
Tây Nguyên
LS Vũ Kiên Cường K5
HS: 28/7/1972
Quảng Trị.LS Võ Nguyên Trọng K6
HS: 18/08/1972
Kiên Giang, Khu 9.

AHLS Huỳnh Kim Trung K5
HS: 20/8/1972
Quảng Bình.

LS Bùi Hữu Thích K1
HS: 22/8/1972
Quảng Trị

LS Đặng Bá Linh K6
HS: 26/8/1972
Quảng TrịLS Trần Hữu Dân K7
HS: 28/8/1972
Quảng Trị.

LS Nguyễn Lâm K5
HS: 5/9/1972
Quảng Trị.
LS Trịnh Thúc Doanh K5
HS: 16/09/1972
Quảng Trị.
LS Y Hòa K7
HS: 16/10/1972
Quảng Trị0 nhận xét:

Đăng nhận xét