Thứ Ba, 26 tháng 7, 2011

Kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7

Start:     Jul 27, '11
Location:     Blog

Xem Blog Bạn Trỗi:
 1. 'A còng' - bài hát gợi nhắc về những lá thư thời chiến - Thoại Hà, 27/07/2011.
 2. Thành kính tưởng nhớ 27.7.2011 - Thắng k5, 27/07/2011, BGM K5.
 3. Quán Cóc - Tr.Trung, 26/07/2011, BGM K5.
 4. ĐÀN SẾU - Thơ Расул Гамзатов - Tuấn Linh dịch từ bản tiếng Nga, TP HCM, 05/2011, đăng 26/07/2011, Blog K3.Xem loạt bài kỷ niệm tại Bee.net.vn
 1. Nhớ sao thằng bạn hay cười - Nguyễn Khánh Hòa, 27/07/2011.
 2. Nắm đất nhỏ thay cho xương thịt anh - Kiến Quốc, 26/07/2011.
 3. Gian nan những lá thư ra Bắc - Kiến Quốc, 26/07/2011.
 4. Thư chưa về đến tay cha mẹ, anh đã hi sinh - Tạ Việt Chiến, 24/07/2011.
 5. Bức thư cuối của "mùa hè đỏ lửa 1972" - Lê Bình - Kiến Quốc, 23/07/2011.
 6. Vị phù sa đến hôm nay còn mặn - Nguyễn Xuân Lăng, 22/07/2011.
 7. Giờ này bạn ở đâu? - Lê Trí Dũng, 21/07/2011.
 8. Mong đổi danh hiệu Mẹ anh hùng thành giây phút gặp con - Đỗ Quang Việt, 21/07/2011.
 9. Anh viết thư về trước khi vào trận - Trần Kiến Quốc, 19/07/2011.
 10. Lời chào vĩnh biệt! - Trần Kiến Quốc, 16/07/2011.Kính viếng Online
0 nhận xét:

Đăng nhận xét