Thứ Hai, 26 tháng 7, 2010

Tưởng nhớ AHLS

Tưởng nhớ AHLS 27/07/2010

Linh Nguyen Tuan K3Ngày 27 tháng 7 - Tualinh, THỨ HAI, 26 THÁNG 7, 2010 - Blog K3

Màu hoa đỏ - Thanh Lam

(bản thu đầu tiên 1990,
st:Thuận Yến,
thơ Nguyễn Đức Mậu)

Có người lính
Mùa thu đó ra đi từ mái tranh nghèo
Có người lính
Mùa xuân đó ra đi từ đó không về
Dòng tên anh khắc vào đá núi
Mây ngàn hóa bóng cây tre
Chiều biên cương trắng trời sương núi
Mẹ già mỏi mắt nhìn theo
Việt Nam ơi! Việt Nam!
Núi cao như tình mẹ
Bốn mùa tóc bạc nỗi thương con
Việt Nam ơi! Việt Nam!
Ngọn núi nơi anh ngã xuống
Rực cháy lên màu hoa đỏ phía rừng xa
Rực cháy lên màu hoa đỏ trước hoàng hônQuốc ViệtMàu Hoa Đỏ - Tùng Dương


0 nhận xét:

Đăng nhận xét