Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2009

K7 tiếp tục tìm mộ Y Hòa

Start:     Oct 10, '08
End:     Oct 17, '08
Location:     Quảng Trị
K.Viet nói...
Sau khi ký hiệp định Pa Ri 1973, các sư đoàn 308, 320, 312 ra Bắc. Mặt trận B5 còn lại 304,325,324 và các trung đoàn, tiểu đoàn độc lập.
Năm 1974 thành lập QĐ2, các trung đoàn và tiểu đoàn độc lập về QK Trị Thiên. Trong năm 1974 các đơn vị trong QK Trị Thiên đã tổ chức những đội đi đến những nơi đơn vị đã chiến đấu thu gom các liệt sĩ hy sing trong các trận đánh về những nghĩa trang (cấp xã, nhưng tên, tuổi là rất chính xác). Tôi nghĩ các đơn sư đoàn chủ lực cũng sẽ làm như thế và còn tốt hơn.
- Tin ngoài luồng (đang kiểm chứng): Một người bạn tên Thành (học trg NTrãi), trước là lính F312 nói: Hình như là mộ các ls ở chốt ấy (YHòa) đã đc f312 tập kết về một nghĩa trang nhỏ ở xã hay huyện Hải Lăng...!
Tôi thấy thông tin của bạn tên Thành khớp với những gì tôi biết.
Những năm 1980, có một đợt qui tập nữa đưa các liệt sĩ về nghĩa trang huyện, nhưng tổ chức kém nên có liệt sĩ có danh lại trở thành vô danh: Nguyễn Hữu Dân sau khi đưa về nghĩa trang Hải Lăng thì trở thành Vô danh, thật đau sót.
Trường hợp của Y Hòa, nên lần tìm từ nguồn các liệt sĩ đưa từ đâu về ở các nghĩa trang LS huyện, Đơn vị nào đã làm nhiệm vụ qui tập ở khu vực đồi cháy, có bao nhiêu LS. Tích Tường, Như Lệ là nơi ta hy sinh rất nhiều (308 và 312) trong lúc đánh nhau có thể việc mai táng còn sơ sài. Nhưng khi ký hiệp định Pa Ri nếu nó vẫn là khu vực ta giữ được chắc chắn những LS không nằm ở đó nữa. Đồng đội đã qui về một NT nào đó ngăn nắp, rõ ràng hơn.

Xem:

1. Tin vắn - Nguyen Thi Thai - 12/10/2008, Blog K8.
2. Tin từ đồi Cháy, Quảng Trị - TranKienQuoc - 17/10/2008, Blog K8.

Xem bài cũ:
1. Cuộc hành quân đi tìm bạn xưa - liệt sĩ Y HOÀ K7 - Blog K6- 28/3/2008.0 nhận xét:

Đăng nhận xét