Thứ Ba, 26 tháng 2, 2008

"SỐNG NHƯ ANH" - sống mãi một tình yêu

"SỐNG NHƯ ANH" - sống mãi một tình yêu:

Hoàng Nguyên Vũ
Báo Công An Nhân Dân, Chuyên đề An Ninh Thế giới và Văn nghệ Công An.(1) 19 ngày hạnh phúc và 43 năm thương nhớ - 2:00, 16/02/2008
(2) Mối tình đẹp tiếp nối quá khứ - 10:00, 26/02/2008
0 nhận xét:

Đăng nhận xét